ผลการวิเคราะห์นี้ดำเนินการภายใต้ข้อจำกัด โปรดใช้วิจารณญาณในการนำข้อมูลไปใช้
เมื่อวาน
07:00 น. 2024-06-12

ปัจจุบัน
07:00 น. 2024-06-13

คาดการณ์ล่วงหน้า 1 วัน
07:00 น. 2024-06-14

คาดการณ์ล่วงหน้า 2 วัน
07:00 น. 2024-06-15

ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม
ต่ำ : โอกาสเกิดดินถล่มน้อย
ปานกลาง : โอกาสเกิดดินถล่ม ปานกลาง หากยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องให้ติดตามค่าปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิด
สูง : โอกาสเกิดดินถล่มสูง ต้องเฝ้าติดตามปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิดหรือตัดสินใจอพยพได้เพื่อความปลอดภัย